Wydarzenia w 2014 r.

Wizyta dzieci z Domu Dziecka w pasiece kol. Michała Całki w Rososzycy

dzieci w Rososzycydzieci w Rososzycy


Kaliskie  Miodobranie

Kaliskie Miodobranie

Kaliskie Miodobranie

Kaliskie Miodobranie


Pielgrzymka do Częstochowy

Pielgrzymka do Częstochowy

Z wizytą w pasiece kol. Z. Zieniewicza

u Zieniewicza

Zebranie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna

Zebranie "opłatkowe"

zebranie oplatkowe

zebranie oplatkowe